Forebyggende familiesamtaler

Forebyggende familiesamtaler § 11, stk. 3

Formål

Vores forebyggende familiesamtaler har til formål at forhindre, at udfordringer i familien forværres. Målgruppen for samtalerne er familier, hvor det vurderes, at en tidlig indsats kan bremse begyndende vanskeligheder og forebygge en negativ udvikling.

Hvad tilbyder vi?

Vi tilbyder både samtaler med børn, unge og forældre samt med hele familien.

I samtalerne støtter vi børn og unge i at sætte ord på deres tanker og bekymringer samt beskrive håb og ønsker for fremtiden. Vi vejleder forældre omkring forældrerollen samt børns behov. Vi skaber et rum, hvor de har mulighed for at dele tanker om deres forældreskab og reflektere over egne styrker og udfordringer.

Vi møder familierne

Med nærvær og ydmyghed og mener ikke, at meningsfulde samtaler kan manualiseres. Dog læner vi os op af forskellige metoder i samarbejdet med familierne, f.eks. Signs of Safety (SoS), herunder konkrete værktøjer såsom De Tre Huse og skalaspørgsmål. SoS har rødder i den løsningsfokuserede, korttidsterapeutiske tilgang, der handler om at styrke, bevidstgøre og bygge videre på det, der allerede virker.

Familiesamtalerne varetages af vores erfarne familiebehandlere, der med en ressourceorienteret tilgang guider familien hen mod ønskede forandringer.

Fokus i samtalerne kan være

  • et ønske om trivselsmæssig forandring
  • et ønske om forandring i samspillet mellem forældre og barn
  • at sætte ord på følelser og behov
  • at opnå større forståelse for forældrerollen
  • at opnå dybere indsigt i barnets følelser,  adfærd og behov
  • nye mønstre og handlemuligheder
  • bekymringer, ønsker og håb
  • at blive bevidst om egne ressourcer

Vi udarbejder et statusnotat ved afslutningen af forløbet.

Alle vores behandlere modtager løbende supervision.