Om afdelingen

Vores tilgang – hvad kan vi?

Børn, Unge & Familier tilbyder støtte og en kvalificeret faglig indsats til kommunerne i komplekse borgerforløb. Med udgangspunkt i kommunens handleplan og bestilling, tilrettelægger vi målrettede socialpædagogiske indsatser tilpasset behovet hos det enkelte barn, den unge eller familien. Vores skræddersyede løsninger har god effekt og sikrer en tværfaglig og koordineret indsats ud fra en helhedsorienteret tilgang.

Vi møder vores børn, unge og familier med respekt, anerkendelse og ydmyghed. Hos os er de ikke klienter eller sagsnumre, men mennesker med udviklingsmuligheder. Vi arbejder relationsorienteret og tror på, at det skaber de bedste betingelser for udvikling. Med relationen som afsæt, arbejder vi for at skabe stabilitet og positive forandringer i barnets og den unges liv.

Hos os er empowerment-tanken central. Vi går ikke vejen for vores børn, unge og familier – vi går den sammen med dem. Vi støtter borgerne, hvor de har behov – ikke mere eller mindre. Vi har et udviklingsorienteret fokus og er hele tiden bevidste om at arbejde hen imod en reduktion af støttebehovet samt vores egen overflødighed.

Faglighed

Børn, Unge & Familier er en stærk samarbejdspartner for kommunerne, fordi medarbejdergruppens faglighed spænder vidt. Vi råder over socialrådgivere, pædagoger, psykologer, ergoterapeuter m.fl. I samarbejde med myndighed udarbejder vi en økonomisk forsvarlig og fornuftig ramme, der medvirker til en tryg og stabil tilværelse for socialt udsatte børn, unge og familier.

Udover en socialfaglig uddannelse har vi alle flere års erfaring i arbejdet med børn, unge og familier med psykosociale udfordringer. Vi er grundige med at sætte os ind i en opgave, og vi dokumenterer systematisk vores arbejde. Dertil justerer vi løbende vores indsats, så den hele tiden giver mening for de familier, vi arbejder med.

Ordentlighed og gennemsigtighed er vigtige værdier for os i Børn, Unge & Familier. Vi sørger for at holde rådgiver orienteret om relevante udfordringer, udviklinger m.m. omkring den igangværende indsats. Vi formidler også, når vi af den ene eller anden grund vurderer, at vi kan løse opgaven indenfor færre timer.

Den systemiske tilgang er en vigtig del af vores faglige fundament. Det betyder, at vi i Børn, Unge & Familier arbejder med helheder. Vi er alle en del af en kontekst, som vi både påvirker og bliver påvirket af – et perspektiv vi altid tager med os ind i en familie.

Det narrative har også stor betydning i vores arbejde; vi tror på, at vi som mennesker skaber mening gennem de historier, vi fortæller om os selv og hinanden. Sproget er vigtigt, og i den forbindelse er vi bevidste om vores store ansvar. Vi er optagede af at afdække de historier børn, unge og forældre fortæller om dem selv samt af at bringe alternative, og måske mere ressourcefokuserede, fortællinger frem i lyset.

Fleksibilitet, tilgængelighed akutte indsatser

I en tæt dialog med myndighed tilrettelægger vi den sociale indsats og vi tilbyder fleksible løsninger målrettet den enkelte opgave. Vi er ikke bange for at tænke kreativt for at skabe positive forandringer, og vores fokus er altid på udviklingsmulighederne.

Vi lægger stor vægt på at tilpasse vores indsats, så det giver mening for de børn, unge og familier, vi arbejder med. Derfor har vi stor fleksibilitet i den praktiske tilrettelæggelse af vores tid sammen med borgerne. Der er også mulighed for kontakt 24/7, når der er behov for det.

Vi træder til med kort varsel, når en familie eller en ung har behov for akut støtte. Vores her-og-nu indsats kan også sættes i værk, mens der afventes en undersøgelse eller afklaring fra kommunen omkring fremtidige tiltag.