Børn & Familier

Børn & Familier

Trancit tilrettelægger målrettede socialpædagogiske indsatser, tilpasset det enkelte barn eller families særlige behov, med udgangspunkt i kommunens handleplan og bestilling.

Social inklusion er vores hjertebarn
På et højt fagligt niveau løfter vi opgaven med respekt og ydmyghed. Gennem vores inklusionstilgang sikrer vi det enkelte barn, den unge samt familien en helhedsorienteret og målrettet indsats, hvor nærmiljøet og fællesskaber skal løfte, når de professionelle slipper.

Vi sikrer transparens
Vi formidler resultater til myndigheden som dokumentation for vores indsats og løsning på opgaven.

Trancit er det specialiserede, faglige og nærværende bindeled mellem kommunen på den ene side og borgeren på den anden side. I samarbejde med myndigheden, udarbejder vi en økonomisk forsvarlig, fornuftig og konkurrencedygtig ramme. I dette samarbejde skaber vi netop passagen til en tryg og stabil tilværelse for de socialt udsatte børn, unge, voksne og familier.

Dokumentation
For at opfylde Trancits standard laves dokumentationen i fire punkter jævnfør nedenstående systematik.

Beskrivelse
Beskrivelsen er en relevant beskrivelse af den aktuelle situation. Den skal være virkelighedsnær og give et autentisk billede af borgerens ressourcer, problemer og samlede livssituation. Brug kilder og oplysninger om borgerens egen opfattelse og vær så neutral som mulig og uden vurderinger.

Analyse/refleksion
Analysen tager udgangspunkt i beskrivelsen og forudsætter relevant viden om sagen. Forskellige former for viden anvendes til refleksion og kritisk at forholde sig til sagen med henblik på fortolkning.

Vurdering
Alle resultater af analysen inkluderes, men de får forskellig vægt. Analysen danner udgangspunkt for en vurdering. Vurderingen skal være gennemsigtig og kunne italesættes og forklares over for borgeren. Vurderingen bygger på beskrivelsen og analysen og fører frem mod en helhedsvurdering af borgerens situation/problem og egne handlemuligheder.

Handling
Hvad vælges der af indsatser. Udvælgelsen af indsatser sker med udgangspunkt i de konkrete handlemuligheder, du som medarbejder har. Handlingen er en selvstændig fase, som planlægges med udgangspunkt i beskrivelsen, analysen og vurderingen.