Forebyggende familie­samtaler

Målgruppen

Dette tilbud er målrettet familier, bevilget støtte efter §11, stk. 3, hvor en tidlig indsats vurderes konfliktnedtrappende og forebyggende for en negativ udvikling hos familien og/eller barnet.

Samtalerne

Vi tilbyder både individuelle samtaler med børn, unge og forældre samt samtalesessioner med hele familien samlet.

Samtalerne har til formål at forhindre, at udfordringer i familien bliver uoverskuelige. De varetages af vores erfarne familiebehandlere, som med en ressourceorienteret tilgang guider familien hen mod ønskede forandringer.

I samtalerne støtter vi børn og unge i at sætte ord på deres tanker og bekymringer samt i at beskrive håb og ønsker for fremtiden. Vi vejleder forældre omkring forældrerollen samt børns behov og skaber et trygt rum for dem til at reflektere og dele deres tanker omkring forældreskabet, egne styrker samt udfordringer.

Fokus i samtalerne kan være:

  • et ønske om øget trivsel hos barnet og hele familien
  • et ønske om forandring i samspillet mellem forældre og barn
  • nye mønstre og handlemuligheder
  • at sætte ord på følelser og behov
  • at opnå større forståelse for forældrerollen
  • bekymringer, ønsker og håb
  • at opnå dybere indsigt i barnets følelser, adfærd og behov
  • at blive bevidst om egne ressourcer og eventuelle støttebehov

Metoderne

Meningsfulde familiesamtaler bygger på nærvær og ydmyghed, og vi mener ikke, at meningsfulde samtaler kan manualiseres. Dog læner vi os op af forskellige metoder i samarbejdet med familierne, f.eks. Signs of Safety (SoS), herunder konkrete værktøjer såsom De Tre Huse og skalaspørgsmål. SoS har rødder i den løsnings­fokuserede, korttids­terapeutiske tilgang, der handler om at styrke, bevidstgøre og bygge videre på det, der allerede virker.

Kontakt os

Helle Mortensen

Helle Mortensen
Områdeleder Jylland /Fyn​
helle.m@trancit.dk
25 94 85 44

Brian profilbillede

Brian Kanstrup
Områdeleder Sjælland
brian.k@trancit.dk
40 24 66 09

Trancit medarbejdere