Familie­behandling

Målgruppen

Målgruppen for denne ydelse er børnefamilier, der er bevilget støtte efter SEL §52, stk. 3. nr. 3, med behov for en akut støtteindsats, som er skræddersyet, helhedsorienteret og fleksibel.

Støtten

Vores team af familiebehandlere arbejder målrettet for at bevare familien samlet og hvis muligt; undgå en anbringelse. Vi tror på at alle har ressourcer og at vi som mennesker gør det bedste vi kan – også som forældre. Derfor arbejder vi både med at styrke familiens eksisterende ressourcer og med at skabe bevidsthed omkring uhensigtsmæssige handlemønstre, så vi kan nå frem til et mere hensigtsmæssigt familiesamspil. Vi har erfaring med en bred vifte af diagnoser og komplekse problemstillinger som f.eks. angst, skolevægring, autisme, ADHD, traumer m.m.

Vores team af familiebehandlere leverer en støtteindsats, som er:

Skræddersyet

Støtten tilpasses den enkelte familie, med udgangspunkt i kommunens handleplan og bestilling - samt i de særlige problemer og behov, som er afdækket gennem den børnefaglige undersøgelse efter SEL §50. Den eller de familiebehandlere, som fagligt og erfaringsmæssigt matcher familiens behov bedst muligt, kobles på indsatsen.
Kontakt os

Fleksibel

Vi lægger stor vægt på at tilpasse vores indsats, så det giver mening for de familier, vi arbejder med. Derfor har vi stor fleksibilitet i den praktiske tilrettelæggelse af vores tid sammen med familierne, hvor timetallet skrues op og ned, afhængigt af familiens behov. Der er mulighed for en akuttelefon, så både familien og sagsbehandleren kan få fat på os døgnet rundt.
Kontakt os

Helheds­orienteret

Vi ser familien som en helhed og vi sætter ind dér, hvor der er behov for det. Vi går ind i alle aspekter af familiens liv og skaber sammenhæng mellem støtten og øvrige ydelser og aktiviteter, som familiens medlemmer modtager eller deltager i. Dette sikrer at familien oplever en helhed i den samlede indsats. Vi samarbejder med familiens øvrige netværk, med fokus på at styrke og fastholde dette. Vi arbejder både med familien som helhed samt med forældre og børn hver for sig.
Kontakt os

Dokumentationen

I tæt dialog med kommunen og på baggrund af indsatsmålene tilpasses omfanget af støtten løbende, så prisen for indsatsen til enhver tid modsvarer behovet – hverken mere eller mindre. Vi har et udviklingsorienteret fokus og er hele tiden bevidste om at arbejde hen imod en reduktion af støttebehovet samt vores egen overflødighed.

Sådan dokumenterer vi

God dokumentationspraksis understøtter kvaliteten i den socialpædagogiske indsats. Derfor er vi meget bevidste om hvad, hvorfor og hvordan vi dokumenterer. I vores målrettede og fagligt funderede dokumentation vil I derfor se en tydelig sammenhæng mellem indsatsen, aktiviteter og det der dokumenteres samt mellem aktiviteter og handleplanens mål og delmål.

Vi lægger stor vægt på, at vores dokumentation fremstår både overskuelig og gennemsigtig for både sagsbehandler og den unge. Vi underretter løbende myndighed om udvikling eller ændringer i forhold til støttebehov, så støtten kontinuerligt matcher den unges aktuelle behov.

Kontakt os

Helle Mortensen

Helle Mortensen
Områdeleder Jylland /Fyn​
helle.m@trancit.dk
25 94 85 44

Brian profilbillede

Brian Kanstrup
Områdeleder Sjælland
brian.k@trancit.dk
40 24 66 09

Trancit medarbejdere