Social inklusion

Social inklusion

En del af de borgere, som Trancit samarbejder med, kan opleve sig ekskluderet af det omgivende samfund og måske endda føles sig separeret fra samfundet. Trancit arbejder ud fra tesen om, at alle har et grundlæggende behov for at være en del af et eller flere fællesskab(er) såsom netværk, fritidsinteresser, beskæftigelse, uddannelse eller lign. Derfor har vi en frivillighedskoordinator, der i samspil med borgeren og dennes kontaktperson/bostøtte finder relevante frivillige tilbud i nær-området, hvor borgeren kan involvere sig. Desuden har både Regeringen og kommunerne oftest et ønske om, at borgeren kan blive inkluderet i forskellige fællesskaber.

Trancit er nysgerrige ressourcespejdere, som altid tager afsæt i borgerens nærmeste udviklings-zone og motivation. Det betyder, at samarbejdet med borgeren tilrettelægges ud fra borgerens aktuelle evne, lyst og vilje til at tage ansvar og være aktiv.