§85 Hjemtagelse

§85 Hjemtagelse

Trancit tilbyder ved hjemtagelse en kvalificeret og mindre indgribende indsats i borgerens hjemkommune.

Målgruppen ved hjemtagelse er borgere, som pt. er placeret uden for egen hjemkommune og som er bevilget SEL § 107, SEL § 108 eller en omfattende SEL § 85.
-Borgere, som har taget ophold på et forsorgshjem jf. SEL § 110
-Borgere, som er socialt udsatte og/eller har en psykiatrisk lidelse

Bolig først:

Trancit tager udgangspunkt i Housing First-tilgangen, hvilket betyder at Trancit finder en egnet bolig på baggrund af borgerens behov og ønsker i samråd med myndigheden. dernæst etableres relation til borgeren og der motiveres til flytningen.
Trancit sørger for det administrative og praktiske i forbindelse med flytningen og udfører herefter den sociale indsats ud fra CTI-metoden.