§85 Bostøtte

§85 Bostøtte

Trancit har stor erfaring med bostøtte-indsatser jf. Serviceloven § 85, særligt inden for det specialiserede område. Indsatsen med bostøtte kan være af både afklarende,  fastholdende og vedvarende karakter, og den tilrettelægges i hver enkelt sag nøje ud fra myndighedens opsatte mål.

Målgruppen har oftest følgende kendetegn:

  • Betydelig nedsat funktionsevne og/eller særlige sociale problemstillinger oftest grundet en psykisk lidelse såsom ADHD, autisme, psykoselidelser, personlighedsforstyrrelser, suicidal adfærd, eller lign.
  • Udadreagerende og/eller kriminel adfærd
  • Komorbiditet af flere lidelser på samme tid (psykisk lidelse, rusmiddelproblematik, sociale problemer)
  • Hjemløse eller funktionelt hjemløse
  • Behov for indsatser på forskellige tider af døgnet (dag, aften, nat eller som døgn-delt).
  • Ønsket om at bo i egen bolig.