CTI -forløb

Trancit tilbyder målrettede og tidsbegrænsede CTI-forløb

Formålet med CTI-forløbet:

“Critical Time Intervention” er en case-management-metode, der har til formål at sikre en vellykket overgang fra en institutionslignende bolig til egen bolig. CTI tilbydes som socialpædagogisk støtte jf. SEL § 85.

Metoden er en tidsbegrænset indsats på 9 måneder fordelt på 3 faser af hver 3 måneder. Formålet med forløbet er, at borgeren vil få nedbragt sit støttebehov markant og med ordinær § 85-støtte blive i stand til at fastholde boligen, samt gennem CTI-indsatsen at få afdækket sit reelle støttebehov i egen bolig.

Fase 1

Her er fokus på at afklare borgerens støttebehov, hvorefter Trancit og borgeren i fællesskab udarbejder en plan for CTI-forløbet.

Fase 2

I 2. fase af forløbet er der fokus på at afprøve og tilpasse den udarbejdede plan. Kontakten mellem medarbejderen og borgeren er mindre intensiv end i første fase af forløbet.

Fase 3

I 3. fase sker den endelige overdragelse af ansvaret for borgerens fremtidige støtte til borgeren selv og til det støttenetværk, som er blevet etableret undervejs i forløbet. Efter 3. fase afsluttes forløbet.

Inden forløbets afslutning aftales det, hvorvidt borgeren, såfremt der fortsat er et støttebehov, skal overgå til ordinær støtte jf. SEL § 85 ved Trancit, eller om der kan visiteres til anden/kommunal aktør, som kan overtage opgaven.

Hvis du har lyst til at høre mere om CTI-indsatsen ved Trancit, er du meget velkommen til at kontakte vores Handicap & Psykiatrichef, Charlotte Hald Madsen på Tlf. 24 82 00 74/charlotte@trancit.dk